Světlá Hora - fotografie

Dispozice varhan

Rekonstrukce pneumatického tlakového systému varhan, jeden manuál s pedálem, vzdušnice s rejstříkovou kancelou, kombinované rejstříky.


www.ponca-organs.com