Sutivan - fotografie

Dispozice varhan

Kompletní rekonstrukce a restaurování historického nástroje z konce 18. století v Chorvatsku. Jde o jednomanuálový nástroj s pedálem, registry jsou z větší části děleny na bas a diskant, vzdušnice jsou zásuvkové, traktura mechanická – kovová, krátká oktáva v pedále. Velice zajímavý dřevěný jazykový regist Tromboccini – viz. foto. Varhany byly zcela nehratelné, amatérskými opravami a zásahy v 20. stol. byl nástroj značně poškozen. Díky kvalitnímu přístupu při restaurování a rekonstrukci se podařilo nástroj navrátit do téměř původního stavu. Po několika varhanních koncertech bylo v Sutivanu založeno Sutivanské varhanní léto.


www.ponca-organs.com