Píšť u Ostravy CZ - II/26 nové varhany

Firma Robert Ponča Varhany byla v roce 2011 vybrána pro realizaci nového dvoumanuálového mechanického nástroje s pedálem. K zahájení projektu můžete navštívit internetové stránky http://www.varhanypist.cz/.


Dispozice varhan II/25+1

I. man. – Hlavní stroj (Hauptwerk = HW) C-g3

 1. Bourdon 16´
 2. Principál 8´
 3. Viola da gamba 8´
 4. Flétna dutá 8´
 5. Oktáva 4´
 6. Flétna špičatá 4´
 7. Kvinta 22/3´
 8. Superoktáva 2´
 9. Mixtura 4x 2´
 10. Trompeta 8´

II. man. – Žaluziový stroj (Schwellwerk = SW) C-g3

 1. Kryt 8´
 2. Salicionál 8´
 3. Unda maris 8´
 4. Principál široký 4´
 5. Fugara 4´
 6. Flétna lesní 2´
 7. Nazard 22/3´
 8. Tercie 13/5´
 9. Hoboj 8´

Pedál C-f1

 1. Principálbas 16´
 2. Subbas 16´
 3. Echobas 16´ (z registru 21. - s omezením přívodu vzduchu)
 4. Oktávbas 8´
 5. Flétna basová 8´
 6. Chorálbas 4´
 7. Fagot 16´

Tremola I. i II. man. (frekvenčně nastavitelná).
Traktura tónová mechanická.

Vzdušnice zásuvkové.

Názvosloví registrů se bude realizovat v němčině.

Instalace setzeru – 4000 volných kombinací.
Pevné kombinace PL 1, PL 2, TT.

Spojky II/I, II/P, I/P - mechanické provedení spojek, kdy systém zapínání spojek bude elektrický.

www.ponca-organs.com