Ludgeřovice u Ostravy CZ – rekonstrukce

Video

Dispozice varhan

Generální rekonstrukce dvoumanuálového romantického nástroje s pedálem, 47 registrů, pneumatická tónová i rejstříková traktura tlaková, kuželkové vzdušnice. Tento nástroj se řadí k jedněm z největších ve Slezsku. V roce 2006 bude na varhany zahajován JANÁČKŮV MÁJ.


www.ponca-organs.com