Lubina - fotografie

Oprava dvoumanálových pneumatických varhan s pedálem, vzdušnice s rejstříkovou kancelou.


www.ponca-organs.com