Letohrad CZ, řk kostel

V roce 2010 uskutečnila varhanářská dílna Robert Ponča VARHANY kompletní rekonstrukci varhan v římskokatolickém kostele v Letohradě.

Stručný popis varhan

V kostele na hlavní kruchtě se nachází dvoudílná historická varhanní skříň do níž je vestavěn nástroj pražského varhanáře Em. Š. Petra s opusovým číslem 113, postavený nejspíše v roce 1897. Varhany mají mechanickou tónovou i rejstříkovou trakturu, kuželkové vzdušnice. Hrací stůl je umístěn na středu kůru před západním oknem, varhaník sedí čelem k oltáři. Varhany jsou disponovány dvěma manuály a pedálem, rejstříky jsou ovládány táhly. Traktura prvního manuálu a vzdušnice je rozdělena na C a Cs stranu do jedné a druhé skříně, za vzdušnicemi I. man je v levé skříni ( z pozice varhaníka ) umístěna pedálová vzdušnice a v pravé části vzdušnice pro II. manuál. Všechny vzdušnice jsou ve stejné výškové úrovni ve výšce prospektové římsy. Kovové píšťaly jsou vyrobeny z cínoolověné slitiny, dřevěné jsou v kombinaci měkkého a tvrdého dřeva.

Současná dispozice varhan podle nápisů na hracím stole:

Manuál C-f3, 54 tónů
Bordur 16‘
Principal 8‘
Flétna harm. 8‘
Salicionál 8‘
Oktava 4‘
Mixtura 4x 2 2/3‘

Manuál C-f3, 54 tónů
Kryt jem. 8‘
Principál 4‘
Superoktáva 2‘
Cimbál 2x 1/2‘ dnes 3x 1‘

Pedál C-d1, 27 tónů
Subbas 16‘
Oktavbas 8‘

Tremolo
Tacet

mechanické šlapky nad prahem pedálu
Spojka ped., Spojka man., Piano, Forte, Pleno

Nástroj prošel komplexní rekonstrukcí, zvukovou intonací a laděním.

Doporučení

Informace o nástroji na internetových webech:

Fotografie

Po zrekonstruování


Průběh opravy


Před rekonstrukcí


www.ponca-organs.com