Krasov - fotografie

Oprava varhan - překožení měchu a zevrubné vyčištění a impregnace dostupných částí nástroje. Varhany zasluhují komplexnější opravu. Případné příspěvky na záchranu nástroje můžete předat panu děkanovi na řk farní úřad v Krnově.

Vykonaná práce


Původní stav nástroje


www.ponca-organs.com