Chomýž - fotografie

Dispozice varhan

Oprava a obnova jednomanuálového pneumatického nástroje s pedálem, vzdušnice s rejstříkovou kancelou, kombinované registry. Původní varhany byly z velké části odcizeny, firma provedla jejich rekonstrukci dle finančních možností farnosti, práce byla vykonána firmou sponzorsky zdarma. Aby mohly proběhnou dokončovací práce na nástroji, je potřeba získat další finanční prostředky. Případní dárci se mohou obrátit na řk farní úřad v Krnově.


www.ponca-organs.com