Jaroslav Tůma - varhany Ludgeřovice

Toto CD bylo nahráno Jaroslavem Tůmou (www.jaroslavtuma.cz) na námi zrekonstruovaných varhanách v Ludgeřovicích. Je možné jej zakoupit na této adrese: www.arta.cz/f10147cz.htm


www.ponca-organs.com